Słodycze reklamowe z nadrukiem w marketingu funduszy emerytalnych

Słodycze reklamowe
Słodycze reklamowe

W dzisiejszych czasach temat przyszłych emerytur jest bardzo istotny – trwa debata publiczna nad ich wyglądem i wysokością. Dlatego też liczne instytucje, zarówno publiczne, jak i prywatne, zaangażowane w kwestie emerytur, starają się propagować i promować wśród społeczeństwa, aby zyskać akceptację swoich działań, a także, aby skłonić ludzi, aby korzystali z ich usług. Przykładem mogą być liczne fundusze emerytalne. Prowadzą one działania typowe dla marketingu komercyjnego, reklamując się w środkach masowego przekazu, ewentualnie też rozprowadzają gadżety reklamowe różnego rodzaju. Gadżety te to przedmioty albo przydatne w sytuacjach codziennych ludzi, albo też sprawiające im radość. W drugiej grupie można umieścić m. in. słodycze, zwane w tym wypadku reklamowymi – sensem ich produkcji jest reklama i promocja.

W jaki sposób owe słodycze reklamowe mogą być dystrybuowane? Istnieje kilka sposobów. Najskuteczniejszym z nich jest rozdawanie przechodniom na ulicach. Jest to forma pozyskiwania nowych klientów funduszy emerytalnych, oczywiście spośród tych, którzy albo nie korzystają z ich usług, albo o których fundusz nie ma takiej informacji.

Słodycze reklamowe z nadrukami funduszy emerytalnych są także dystrybuowane wśród klientów danego funduszu. Jeśli np. ktoś zdecyduje się podpisać z danym funduszem umowę, może otrzymać słodycze w prezencie. Jest to forma „podziękowania” za obdarzenie zaufaniem tego właśnie funduszu i wybór go spośród wielu innych działających na rynku. Jest to także forma zachęty, aby decyzji o przyłączeniu się do danego funduszu klient nie zmieniał.

Warto wspomnieć jeszcze o samych nadrukach. Słodycze reklamowe z nadrukami funduszy emerytalnych są ładniejsze niż te bez nadruków. Są również lepszą reklamą – nadruk to bowiem najczęściej po prostu logo i nazwa danego funduszu, a zatem jest to permanentna promocja, widoczna nie tylko dla obdarowanego, ale także dla jego rodziny i znajomych – wszystkich, których poczęstuje otrzymanymi słodyczami. Ponadto też treścią nadruku mogą być motywy graficzne.